Breadcrumbs

Industriální tisk - zařízení

 DURST inkjet corrugated printing days 2014 Lienz

 

Durst Inkjet Corrugated Printing Days 2014 – revoluce přijde na Drupě 2016
V centrále DURSTu v jihotyrolském Lienzi proběhl seminář s názvem „Durst Inkjet Corrugated Printing Days 2014“ zaměřený na digitální potisk vlnité lepenky, trendy a nejnovější vývoj v nabídce velkoformátového tisku pro obalový průmysl.

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených účastníků z celého světla, ukázala společnost Durst svou pružnost a připravila setkání v nově otevřené výrobní hale kterou využívá nová divize DiiA – industriální tisk. Christoph Gamper, generální ředitel společnosti Durst AG a Barbara Schulz, generální ředitelka společnosti Durst Digital Technology GmbH, přivítali více než 120 účastníků z 50 světových podniků.

Dá se s jistotou potvrdit, že nejlepší bylo tentokráte opět ukryto na konci a skrývalo se v prezentaci Michaela Lacknera – obchodního a marketingového ředitele DURSTu. Michale Lackner poodhalil „tajemství“ které DURST chystá na všechny obalářské firmy na Drupu 2016 v podobě single pass tiskárny speciálně dedikované pro potisk vlnité lepenky a kartonu. DURST momentálně testuje tiskové hlavy XAAR 1002 a Kyocera KJ s 6pl velikostí kapky. DURST ve svém vývoji vychází konstrukčně z tiskáren na etikety Tau, kde single pass tisk ve vysokém rozlišení již běžně zákazníci využívají. Stejné technologie single pass technologie, kdy se vysokou rychlostí pohybuje médium (karton, lepenka) pod vysokým počtem tiskových hlav využívá DURST dnes například v tisku na keramiku. Nedávno DURST uvedl novou šířku tiskáren Gamma - 146XD s šíří tisku 1400mm a rozlišením až 1000dpi. Nová a revoluční single pass tiskárna pro potisk kartonu a lepenky, kterou DURST plánuje uvést v Červnu 2016 v Düsseldorfu a bude uvedena skutečně jako prodejní, nikoliv jako prototypový model bude mít tiskovou rychlost při šířce 1400mm 1-2bm/s a tiskovou kvalitu s proměnnou velikostí kapky 300 – 1.200dpi s volitelným osazením barev 4-6. K dispozici bude speciální UV i vodouředitelný inkoust a DURST počítá i s možností následného výseku a lakování a anti-crash systém pro kontinuální možnost tisku. Lze říci, že na Drupě 2016 nás čeká ze strany DURSTu stejná revoluce, kterou svého času způsobil Scitex (následně po akvizici HP) se svým TurboJetem.

Vývoj trhu a trendy
Úvodní přednášku přednesl Dr. Markus Lorenz, partner a ředitel prestižní konzutlační společnosti Boston Consulting Group. Konstatoval, že podle analýzy trhu dnes pokrývá digitální tisk 5% objemu trhu s obaly. Tento podíl by se měl do roku 2018 podle trendů a vývoje na trhu zdvojnásobit. Podíl digitálních technologií má potenciál dosáhnout hodnotu 8 – 10% trhu. Tento růst bude způsoben nejenom na úkor podílu ofsetového disku, ale také růstem podílu obalů z vlnité lepenky o 4,3% ročně na klasického papíru v roce 2019. Podle studie agentury Pira „ Packaging Report 2013“ dosahuje objem trhu s obaly z vlnité lepenky 100 miliard USD. Rostoucí poptávku po obalech z vlnité lepenky vidí Markus Lorenz v pěti klíčových faktorech. Prvním je změna v spotřebitelském chování a stále větší obliba nákupu přes internet. Toto přináší velkou poptávku po lehkých obalech. Dále pak jsou to Mikrovlny, obaly přímo do prodejních regálů - Shelf Ready Packaging (SRP) a reklamy na paletových stáních a v prodejních místech. . Pátým faktorem je využívání velkoplošných digitálních tiskáren pro rychlé a inteligentní reakce na poptávku trhu v oblasti POP/POS.

Zdůraznil, že nová modelová řada tiskáren Durst Rho 1300, kterou firma v rámci akce představila, umožní svým uživatelům podílet se na tomto vývoji. Samotná technologie však bez jasného obchodního modelu nedokáže zajistit úspěch.


Jak být úspěšný
Příklad úspěšného modelu podnikání představil Thomas Bauernfeind, majitel společnosti Bauerfeind Druck + Display GmbH. Bauerfeind rodina vlastnila od roku 1945 až do prodeje v roce 2004 ofsetovou tiskárnu produkující obaly. Thomas pak v roce 2010 založil novou společnost postavenou úplně na digitální tiskové technologii. Zaměřil se na vývoj v oblasti POS displejů a prodejních stojanů ve standartních formátech. Investoval do tiskáren Durst Rho 750 a Rho 1000, stolového plotru a dalších strojů pro finishing. Díky tomu byl schopen reagovat na poptávku do 24 hodin. Stal se specialistou na malé a střední série v systému print on demand, kde se mu daří udržet ziskové podnikání. Dnes má firma 20 zaměstnanců a specializuje se na mezeru na trhu.

3R (Reduce, Recycle, Reuse) – v češtine „ŠRZ“ = „ZMENŠIT – RECYKLOVAT – ZNOVUVYUŽÍVAT“

Důsledky změn na trhu rychloobrátkového zboží definoval ve svém příspěvku Stradner Bernhard, generální ředitel agentury Rudolf Reproflex GmbH, která se zabývá designem a inovacemi ve světě obalů s důrazem na využití digitálního tisku. Stále více firem se v tomto vysoce konkurenčním prostředí chová jako subjekt měnící zvyklosti trhu, tedy firma která mění své obchodné strategie a často od základu staví úplně nový obchodní plán. Cílem tohoto chování je přímá reakce na konkurenci, nebo právě odlišení se od ní. V tomto prostředí se mnohem lépe prosazují digitální technologie.

Další vodu na mlýn digitálnímu potisku vlnité lepenky žene poptávka po kategorii tzv. funkčních obalů. Jde o obaly vytvořené s využitím ověřených vědeckých metod, pro které se vybírá druh a design lepenky tak, aby nejlépe vyhovoval potřebám ochránit výrobek napříč dodavatelským řetězcem.

Rostoucí objem internetového obchodu podporuje poptávku po bezpečných ochranných obalech – kategorie RIP a inteligentních obalech, které umí kontrolovat např. složení prostředí v obalu, indikovat problémy s kvalitou nebo bezpečností baleného produktu. Tento obal by například mohl indikovat protržení balení, údržnost potravin, nešetrné nebo neautorizované zacházení či špatné skladování produktu. Snaha po udržitelném rozvoji v obalovém průmyslu podporuje i obaly typu 3R (Reduce, Recycle, Reuse – zmenšit, rEcyklovat, opakovaně použít). Tu všude je prostor pro využití nových digitálních technologií.
Na závěr ješte uvedl Stradner Bernhard velmi důležitý fakt týkající se profilování značek. Zatímco v roce 1990 stačili k etablování profilu značky v průměru 3 kampaně, dnes je jich v průměru 15. Proto je na trhu velký prostor pro print-on-demnd řešení nejvyšší kvality a jsou nutné nové formy flexibility. Digitální workflow a automatizace procesů
Hans Peter Schneeberger, generální ředitel společnosti Prepress Digital GmbH a specialista produktů Adobe, poukázal ve své prezentaci na úskalí v digitálním workflow. Vládne zde nedostatek průmyslových standardů a standard PDF/X-4, je de facto standardem pro digitální tiskové procesy. Umožňuje totiž designérům předávat digitální data ve formátu, na který se mohou spolehnout, že bude správně a předvídatelně zpracován v předtiskových studiích a tiskárnách. Na druhé straně předtiskovým studiím a vydavatelům zaručuje, že přijaté soubory projdou jejich předtiskovou přípravou bez nutnosti zásahu, nezpůsobí žádné chyby, a v tisku jim umožní splnit očekávání zákazníka.

O digitální správě barev a RIP přednášela Valery De March a o komplexním řešení a automatizaci workflow zase Patrick Zimmermann, oba ředitelé divizí společnosti Caldera. Společnost Durst k řízení svých tiskáren využívá právě tento tiskový software, který zajišťuje integraci datových toků prostřednictvím komunikačních standardů JDF (Job Definition Format) a JMF (Job Messaging Format) do stávajících informačních systémů (MIS). Informace z tiskových strojů Durst tak mohou být v reálném čase k dispozici různým oddělením. Prostřednictvím tohoto typu automatizace je možné optimálně řídit tok zakázek i pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců. Automatizace v oblasti správy barev a správného nastavení parametrů tisku pro různá média představuje obrovský potenciál k zefektivnění výroby a zvýšení produkce. Tiskové technologie Durst jsou díky připravenosti pro kontinuální tisk špičkou v produktivitě.

Technologie Durst pro obalový průmysl
Společnost Durst od roku 2000 zaměřuje svůj výzkum a vývoj na prostředí industriálního nasazení svých technologií. Je úspěšná v oblasti tisku etiket, potisku textilu, keramiky a skla. Toto směřování hrálo rozhodující roli v oblasti inovací a digitalizaci výrobních procesů v segmentu velkoformátového tisku. Dnes Durst využívá své zkušenosti ze světa velkoformátového tisku při digitální produkci keramiky a má největší instalovanou základnu jednoprůchodových tiskáren po celém světě. S neustálým rozvojem technologie tiskové hlavy Durst a procesu jednoprůchodového tisku firma dosáhla bezkonkurenční produktivity a kvality tisku, která se vyrovná tradičním tiskovým technologiím a navíc poskytuje všechny výhody digitálního tisku. Firma má vlastní výzkumné centrum pro vývoj inkoustů pro specifické povrchy, materiály a aplikace. Jako příklad může sloužit keramický pigmentový inkoust pro dekoraci nebo inkousty s nízkou migrací pro výrobu etiket na potraviny. Pro tato řešení vlastní Durst patenty. Velký pokrok nastal v posledních letech i v oblasti potisku vlnité lepenky a kartonů. Nejnovější výsledky výzkumu a příslušné inovace jsou zhmotněny v nové řadě průmyslových produkčních tiskových systémů řady Rho 1300, které v oblasti digitální produkce obalů z vlnité lepenky představují světovou špičku.

Nová řada Durst Rho 1300
Akce Durst Inkjet Corrugated Printing Days 2014 byla zároveň příležitostí pro uvedení nové řady tiskáren Durst Rho 1300 specializované pro potisk vlnité lepenky. Model Rho 1312 tiskne rychlostí až 620 m2/hod. a Rho 1330 dokonce až 1250 m2/hod. Kromě toho tiskové systémy nabízejí zvýšenou kvalitu obrazu, exkluzivně lesklý povrch, vyšší spolehlivost v procesu tisku a větší flexibilitu ve výběru médiích. Série Rho 1300 je vybavena nejmodernějším systémem podávání média s větší silou vákua a přesnější registrací polohy. Tím je zajištěno, že potisk vlnité lepenky je spolehlivější. Pro potisk materiálů citlivých na teplo lze využit UV sušení mimo prostor tisku.

Uživatel si může zvolit konfiguraci tiskárny s režimem Gradual Flow Printing. Tiskárna má pak širší dopravník, na kterém se může médium jenom minimálně pohnout ze své pozice. Do stroje mohou být automaticky vkládány archy a desky až do rozměru 125 x 250 cm. Grafika je pak tištěna postupně, čímž se zajistí hladší barevné přechody na větších plochách a vysoký lesk povrchu, a to i při nejvyšších rychlostech. Řada Rho 1300 může tisknout i v režimu roll-to-roll nebo roll-to-sheet, čím získá jejich uživatel možnost produkovat tisky pro velmi široké spektrum dalších aplikací mimo produkci obalů. Výrobce nabízí různé úrovně automatizace a možnost optimálního vybavení tiskárny podle potřeb a požadavků klienta.

Obr. 1 Pohled na závod společnosti Durst Phototechnik AG v tyrolském Lienzu

Obr 1

Obr. 2 Dr. Markus Lorenz, partner a ředitel prestižní konzutlační společnosti Boston Consulting Group při své analýze trhu

Obr 2

Obr. 3 Patentovaná technologie tiskových hlav Quadro Array je špičkou ve své kategorii

Obr 3

Obr. 4 Tiskárna Durst Rho 3012 nabízí rozlišení až 1000 dpi

Obr 4

Obr. 5 Automatický systém podávání a odebírání lepenky zajišťuje tiskárnám řady Durst Rho 1300 vysokou produktivitu

Obr 5

Obr. 6 Systém pro potisk rolových médií zajišťuje přesné vedení i při vysokých richlostech tisku.

Obr 6

 

http://www.durst.it/en/index.php/press/press_release_article/Review-of-the-Durst-Inkjet-Corrugated-Printing-Days-2014

Zpět na přehled článků